Hemi Cam Kits

 • FRP VVT 5.7L Hemi Cam Kit (09+)
  FRP VVT 5.7L Hemi Cam Kit (09+)
  FRP VVT 5.7L Hemi Cam Kit (09+)

  FRP VVT 5.7L Hemi Cam Kit (09+)

  Regular price $1,395.00+
 • FRP VVT 6.4L Hemi Cam Kit
  FRP VVT 6.4L Hemi Cam Kit
  FRP VVT 6.4L Hemi Cam Kit

  FRP VVT 6.4L Hemi Cam Kit

  Regular price $1,595.00+
 • FRP 6.2L Hellcat/Redeye Hemi Cam Kit
  FRP 6.2L Hellcat/Redeye Hemi Cam Kit
  FRP 6.2L Hellcat/Redeye Hemi Cam Kit

  FRP 6.2L Hellcat/Redeye Hemi Cam Kit

  Regular price $2,200.00+
 • NSR 5.7/6.4 VVT Cam Kit with MDS Delete Kit
  NSR 5.7/6.4 VVT Cam Kit with MDS Delete Kit
  NSR 5.7/6.4 VVT Cam Kit with MDS Delete Kit

  NSR 5.7/6.4 VVT Cam Kit with MDS Delete Kit

  Regular price $1,850.00
 • FRP Non VVT Hemi Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)
  FRP Non VVT Hemi Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)
  FRP Non VVT Hemi Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)

  FRP Non VVT Hemi Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)

  Regular price $1,300.00+
 • FRP VVT Hemi Camshafts
  FRP VVT Hemi Camshafts

  FRP VVT Hemi Camshafts

  Regular price $625.00
 • FRP VVT Forced Induction Camshafts
  FRP VVT Forced Induction Camshafts

  FRP VVT Forced Induction Camshafts

  Regular price $625.00
 • FRP Non VVT Hemi Camshafts (5.7/6.1) Only
  FRP Non VVT Hemi Camshafts (5.7/6.1) Only

  FRP Non VVT Hemi Camshafts (5.7/6.1) Only

  Regular price $650.00+
 • FRP Non VVT Hemi "Eagle Head Swap" Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)
  FRP Non VVT Hemi "Eagle Head Swap" Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)
  FRP Non VVT Hemi "Eagle Head Swap" Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)

  FRP Non VVT Hemi "Eagle Head Swap" Camshaft Kits (03-08 5.7/6.1)

  Regular price $2,250.00